Đang Thực Hiện

Project for Archhman

exicting proejct for housing plan

Kỹ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D

Xem thêm: 25x25 housing plan, sri lanka housing plan, startup company project plan, month project plan, matrimonial sites project plan, project plan building website, plan diabetic project, develop project plan, write project plan

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) bentleigh east, Australia

Mã Dự Án: #14902118

Đã trao cho:

$80 AUD trong 2 ngày
(88 Đánh Giá)
6.4

6 freelancer đang chào giá trung bình $99 cho công việc này

$38 AUD trong 1 ngày
(45 Đánh Giá)
5.7
$70 AUD trong 3 ngày
(56 Đánh Giá)
5.7
bernatolentino

you may check my portfolio http://www.coroflot.com/drafting_design Cheers, Bernadeth Relevant Skills and Experience I do the layout, design, drawings for building permit application, as built drawings, constructio Thêm

$150 AUD trong 3 ngày
(13 Đánh Giá)
4.9
$50 AUD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
teknosoft5

Hi, i am a full stack mobile & web dev having similar technical skills & experience & have already worked on a similar project before so can do this Relevant Skills and Experience Great expertise in web applications Thêm

$208 AUD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0