Đã hoàn thành

Project for Archhman

Được trao cho:

$80 AUD trong 2 ngày
(101 Đánh Giá)
6.5

5 freelancer đang chào giá trung bình $78 cho công việc này

$38 AUD trong 1 ngày
(48 Nhận xét)
5.7
$70 AUD trong 3 ngày
(66 Nhận xét)
5.9
bernatolentino

you may check my portfolio [url removed, login to view] Cheers, Bernadeth Relevant Skills and Experience I do the layout, design, drawings for building permit application, as built drawings, constructio Thêm

$150 AUD trong 3 ngày
(13 Nhận xét)
4.9
$50 AUD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
0.0