Đã hoàn thành

Project for miguel

Được trao cho:

miksug

Ok Relevant Skills and Experience 3d modelling Proposed Milestones $166 USD - 3d model

$166 USD trong 3 ngày
(13 Đánh Giá)
5.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $138 cho công việc này

$110 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.7