Thiết kế mô hình robot sử dụng Blender

Đã hoàn thành Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

I’m looking for anyone who is mastered/ advanced in Blender to help me creat a mascot for my small business, the deadline is really close so I don’t need it to be too complex. Dm me if you’re interested and we’ll discuss together.

Tạo hình 3D 3ds Max 3D Modelling Thiết kế 3D

ID dự án: #37047048

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

Được trao cho:

zulfiqaarhussain

Hi, I just read your job detail regarding the creation of a 3D MASCOT MODEL with PHOTO REALISTIC RENDERING for your SMALL BUSINESS as per your requirement, I assure you that my created MASCOT MODEL will be Elegant, E Thêm

$30 USD trong 7 ngày
(10 Đánh Giá)
4.7