Đã Đóng

Dự án thiết kế

5 freelancer đang chào giá trung bình ₫3156953 cho công việc này

swsindia

Hi, I have expertise in graphics, illustration, product design ,Max, maya, After effect,2D & 3D (design,modelling,rendering and Animation),Interior & Exterior. I can create 3d model for you as per your requi Thêm

₫3195876 VND trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
4.6
tranan8485

xin chào, tôi rất quan tâm tới dự án của bạn, tôi có 7 năm kinh nghiệm làm về lĩnh vực trang sức, và hiện tại đang làm vị trí phát triển thiết kế cho công ty trang sức của Châu âu Relevant Skills and Experience TÔi ph Thêm

₫5000000 VND trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
4.7
₫3444444 VND trong 3 ngày
(7 Nhận xét)
3.1
graphicworld13

Hi, Please Give me one chance to work for you, I have expertise in Flash designer, Maya, Max, After Effect, 2D & 3D(modelling, rendering and animation) I can create 3d model with matrix for you as per Thêm

₫700000 VND trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
3.6
faysalmiraj

Proudly announcing done similar projects to this one. I've some really good skills and i can work upto your expectations. Give a chance so that we proceed it further! Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0