Đã Trao

Renko with web report

Renko indicator

1a. start - startlot manually enter counter

1b. Upon stoploss use martingale

2a. Profit take

- use a few trailing stops

- using use renko reversal

2b. new position in position direction

report

·email out trade info

·cycle report â?? summary report 1a, 1b, 2a, 2b

Kỹ năng: Metatrader

Xem thêm: report using, trade report, martingale direction, sim800, indicator martingale, martingale indicator, trailing profit, trailing, renko custom indicator, trade reversal, profit renko, trade web, counter web, reversal, profit martingale, web counter, start report, renko indicator, manually trade, access report web service using visual basic, create crystal report web using access, jasper report web jsf, deployment crystal report web, gap analysis report web designing, uploading crystal report web using java script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1693191

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

tatapuiu

Hired by the Employer

$50 SGD trong 3 ngày
(141 Đánh Giá)
6.3