Đã hoàn thành

Economics for geologistt

Được trao cho:

geologistt

As discussed. Thanks

$60 USD trong 3 ngày
(265 Đánh Giá)
7.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

Arslan9002

I have generated a private message for you if you want to hire me for this job please inform me.

$70 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0