Đóng

American Essay Writer Wanted Steady Job

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $197 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

[url removed, login to view]

Enter my last words in your bid so I know your listened to Essay [url removed, login to view] (see attachment)

North Korea is presently threatening all out war with the south. Our children are in harms way. This is unacceptable to me! I will not allow anyone to threaten the existence of humankind, which includes my beautiful daughter, Meadow Jeongwon. Not on my watch! Not in my life-time will I allow species of animals that have been around for millions of years to become extinct.

SKYPE

PayPal

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online