Đã Đóng

EVM Data Analysis

I need a presentation on Earned Value Management

Data Analysis. I will help with providing the information for what I do.

I just needed someone to help me continue what I've started; with EVM knowledge to help me put the slides together.

Kỹ năng: Phân tích kinh doanh, Phân tích tài chính, Lao động phổ thông, Quản lí dự án, Viết báo cáo

Địa điểm: Fort Worth, United States

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14911610

2 freelancer đang chào giá trung bình $221 cho công việc này

Nidagold

Dear Sir/Madam, U CAN TRUST ME FOR THIS WORK[!] IT Professional and Business Analyst here[!]..i have vast experience in earned value management....lets discuss Plus i am experienced software engineer and UML Thêm

$222 USD trong 1 ngày
(37 Đánh Giá)
5.6
zohaibsahoo312

Hi Dear, As a Chartered Accountant, I am the best fit for your job. I guarantee the best quality within time frame. You can read reviews which defines my work is of best quality and time accurate. Looking forward to Thêm

$220 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.5