Đã hoàn thành

D1305 for Dollyjain1

Được trao cho:

Dollyjain1

please see attached Thanks

$250 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
3.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $225 cho công việc này

Harsh27

Would like to work and complete ur project. can u please give me some more clarity if this is jsut data entry or u need a report made

$200 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0