Đang Thực Hiện

Help me write something

Menulis Laporan Sy akan berusaha jika kurang maksimal bs diperbaiki lg terimakasih

Kỹ năng: Viết báo cáo

Xem thêm: write help desk process, help write descripion website, write help article, help write jewelry description, help write award certificate, write self help articles, pay write help section, write self help article

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14803653

Đã trao cho:

IndraAlamsyah

Need my help? I am ready to help you. Call me at 08567893023. I am waiting

Rp300000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dionurhakim

saya bisa menyelesaikan pekerjaan anda sebaik mungkin, harga bisa nego. Relevant Skills and Experience saya terbiasa mengejakan laporan sehari hari Stay tuned, I'm still working on this proposal.

Rp250000 IDR trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình Rp266667 cho công việc này

ukhoerul96

A proposal has not yet been provided

Rp250000 IDR trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0