Đã hoàn thành

Managing People - MBA Assignment

Được trao cho:

zhj11651

Ready to start.. thankyou

$144 USD trong 8 ngày
(237 Đánh Giá)
7.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $137 cho công việc này

swiftcult22

hello sir. strong and constant communication will enable us both to comprehend what you actually require and what i will give you in the form of assignment. i don't say i will give you fast turnaround but i bet quality Thêm

$130 USD trong 4 ngày
(130 Nhận xét)
6.7