Đã hoàn thành

project for imranhossain

private project for imranhossain so kindly no one else bid please

......................................................................................................

Kĩ năng: Viết báo cáo

Xem nhiều hơn: writing project report, private writing project, project 123, private report writing, report writing project, iphone app developer project bid, develop project bid list, software project bid exchange, graphic design project bid, project bid, crm project bid, aspnet project bid, review project bid sites, project bid interior design singapore, gravity spot project bid

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) ton pentre, United Kingdom

ID dự án: #1684571

Được trao cho:

imranhossain

As we agreed. I bid on this project/

£180 GBP trong 3 ngày
(52 Đánh Giá)
5.9