Đã Hủy

Statistical analysis using R

Technical writing and statistical analysis using R

Kỹ năng: Khai thác dữ liệu, Phân tích tài chính, Ngôn ngữ lập trình R, Viết báo cáo, Phân tích thống kê

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kenya

Mã Dự Án: #14905567

5 freelancer đang chào giá trung bình $27 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(38 Đánh Giá)
5.3
ashvi2

Hi, I am an academic and technical writer. Relevant Skills and Experience I will deliver quality content and on time. Proposed Milestones $25 USD - Quality work

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$28 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rhaenyra

I am currently a university graduate and I have extensive experience in R programming for course work and kaggle. I would be delighted to offer my services , I'm new here and would love to start off on a good note.

$25 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jeremyk7

- Relevant Skills and Experience - Proposed Milestones $30 USD - - -

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0