Đang Thực Hiện

Write a report

I need you to write a report for something.

Kỹ năng: Kĩ thuật cơ khí, Viết báo cáo

Xem thêm: need write report something, need write appraisal company, need help write report, write need illustrator, need write technical report, need someone write report

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14898872

Đã trao cho:

shashanknayak1

A proposal has not yet been provided

₹13200 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹20489 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0