Đang Thực Hiện

Write a report

I need you to write a report for something.

Kỹ năng: Viết báo cáo

Xem thêm: need write report something, need write appraisal company, need help write report, write need illustrator, need write technical report, need someone write report

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Darwin, Australia

Mã Dự Án: #14917538

Đã trao cho:

usmanhassan123

i am a report writer

$55 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

$25 AUD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
1.3
somatoemeritus

WE WILL COLLECT $25 FOR THIS WORK TO BE DONE PAINSTAKINGLY.YOU WILL NEVER REGRET DEALING WITH US. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$25 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$50 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$20 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0