Writing -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần bạn viết báo cáo cho một cái gì đó.

Viết báo cáo

ID dự án: #12859598

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$114 cho công việc này

FESTUS8340

Writing is a passion that I have turned into a profession. I love what I do. I'm an avid reader, and I am always on the lookout for challenges that initiate creativity, cleverness, and the usage and application of gram Thêm

$45 USD trong 1 ngày
(58 Nhận xét)
5.3
vikramondesk

Dear Employer, Looking for a best Seo Optimized Article Writer? you have arrived at the best bid. I have 9 years experience in Seo Optimized Articles / Report/Content/Academic writing and assure you the quality work on Thêm

$88 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.1
votankhue

Please give me your requirement of reporting. I have more than 8 year in auditing and Accounting. Please feel free to contact to me.

$210 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0