Đã Hủy

Require Rover [url removed, login to view] firmware and programming tools for Arknav / Starsnav R9 gps tracking devices

Hi,

We need [url removed, login to view] firmware and programming software for ArkNav / Starsnav Rover V9b5 gps tracking devices.

Kỹ năng: GPS

Xem thêm: arknav software, starsnav rover, rover firmware, tools arknav, arknav firmware, arknav starsnav, programming tools, firmware starsnav, arknav rover, programming rover gps, firmware arknav rover, firmware arknav, starsnav, firmware, programming firmware, gps tracking devices software, rover software, gps rover, need gps tracking, gps programming, rover gps, teltonika gps tracking devices, programming software, mbodea, require software

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Timisoara, Romania

Mã Dự Án: #1608937

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

sanubajoria

Hired by the Employer

$50 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0