Đang Thực Hiện

Corporate Policy Assignment (MAY) 2011

As we are discussed with each other.

Kỹ năng: Nghiên cứu, Research Writing

Xem thêm: corporate writing, policy writing, policy research, corporate holiday card, corporate seal design, christmas card corporate

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1079932

Đã trao cho:

dmjuma

Thanks for the project.

$40 USD trong 6 ngày
(305 Đánh Giá)
7.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

nicework01

I Can DO IT ... Please Explain me .....

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0