Đã Đóng

Auto post fot blogspot

I have found a program that can crawl the web at <[url removed, login to view]>

This program can crawl the site I want to my computer. And now, I want to post topic on this program to my blog on blogspot. The topic must have label match the label on the blogspot and catalogs on my computer.

Kĩ năng: Viết lại bài báo, Blog, Nghiên cứu, Web Scraping

Xem nhiều hơn: Fot, net crawl, crawl net, topic post, post topic, auto blog blog blog, net http post, crawl auto, computer blog, blogspot blog, program crawl web, blogspot auto post, auto blog blogspot, auto blog post, blog auto post, auto post program, computer research projects, http post program, http post net, auto post blog

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #3265178

2 freelancer đang chào giá trung bình $74 cho công việc này

LeonSolutions

See private message.

$63.75 USD trong 10 ngày
(7 Nhận xét)
3.2
FabioFelgueiras

See private message.

$84.15 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0