Đã Đóng

German Financial Content Writer

I need a german native content writer to write financial related content.

The freelancer must have experience writing financial, trading content, forex, futures and/or gambling.

The project is for 10 x 300 word articles for now.

Kỹ năng: Viết sách, eBooks, Ghostwriting, Nghiên cứu

Xem thêm: need content writer freelancer, content writer experience, content ghostwriting, content freelancer, freelancer write content, freelancer forex, writing german, write german, need freelancer content writer, german writing, german native, german content writer, gambling writer, freelancer german, freelancer content, financial content, german research articles, futures articles, financial research project, research content writer, freelancer trading, german content articles, content writing financial, need native german, write forex experience

Về Bên Thuê:
( 214 nhận xét ) Vienna, Austria

Mã Dự Án: #1707830

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

alibutt2014

Being a team of German natives I can do this job very proficiently...Thank's

$30 USD trong 2 ngày
(90 Đánh Giá)
5.7