Đã hoàn thành

Engineering Project

Đã trao cho:

JasonGuo

Hi, this is Jason. Thanks

$100 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

eastbangle

Ready to start [url removed, login to view] check pmb for Details.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0