Đã hoàn thành

Project for geologistt - Manage people performance

Được trao cho:

geologistt

Hi...As discussed. Thanks

$300 USD trong 7 ngày
(426 Đánh Giá)
7.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

hope337

Hello Sir. I'm interested to the work for you just give the opportunity to assist you. Please send me the details. Thanks

$200 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0