Đã hoàn thành

Project for Cheylene

Được trao cho:

cheylene

Bid as previously discussed.

$600 USD trong 14 ngày
(9 Đánh Giá)
4.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $425 cho công việc này

zahid501

I work this project.

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0