Đã hoàn thành

Project for Justin

Được trao cho:

jmking

Thanks! This will be great :)

$1200 USD trong 16 ngày
(15 Đánh Giá)
5.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $900 cho công việc này

kmittal

Since Justin has not placed a bid on any project, I suggest you try me instead.

$750 USD trong 7 ngày
(22 Nhận xét)
5.7
josngash

I am experienced in this field. I deliver quality work on a timely manner.

$600 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0