Đã hoàn thành

Report writing Project 01

Được trao cho:

ishtiak146

as discussed

$30 USD trong 1 ngày
(140 Đánh Giá)
6.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

srijanapokharel

I would love to work with you

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Bhenle

please kindly explain better what the job is all about i am interested, thank you.

$30 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0