Đã hoàn thành

second research project for aelanadula

Được trao cho:

aelanadula

Thanks again for the offer, this paper topic on neoclassicist vs neo Keynesian economics will be quite interesting to write about.

$160 USD trong 5 ngày
(18 Đánh Giá)
4.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $73 cho công việc này

Eregae

I am a good writer. Employ me.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mrjame

I can do it very well.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0