Đã hoàn thành

Technical Writing

Được trao cho:

chinnapd007

Let me start .Thank you sir

$30 USD trong 2 ngày
(92 Đánh Giá)
5.5

1 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

usmankhan24

Greetings! I am an MBA graduate and would really love to work with you on this project. I would appreciate if you will let me know about more details. Thanks

$60 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
2.3