Education-Based Job Seeker -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 1 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

I'm a job seeker looking for opportunities within the education industry.

- You need to provide a detailed project proposal.

- Previous work and experience is beneficial but not mandatory.

- Experience in the education industry is essential.

Your proposal should clearly outline how you can assist me in finding suitable jobs in the education sector. Please do not forget to include any relevant experience you have in the industry.

Research Writing Viết báo cáo Nghiên cứu Viết kĩ thuật Quản lí dự án

ID dự án: #38004010

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 8 giờ trước đang mở