Đang Thực Hiện

Help me write something -- 2

I need you to write a research article. I am writing a book on weightlifting and proper training. I need research on supplements and what are necessary supplements and information on common supplements that are used that have no significant benefit to training.

Kỹ năng: Research Writing

Xem thêm: write article writing, article writing write jobs, need help write book, help write book, someone help write book

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14890716

Đã trao cho:

kyrl

A proposal has not yet been provided

$15 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

$35 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0