Đã hoàn thành

Redacción de investigación

Được trao cho:

yurisosavortex

Hola, me interesa saber más de tu proyecto. Si estás disponible, tengamos una conversación de 5 minutos vía chat, para conocer más de tu investigación, sin compromiso. Espero cooperarte o que concluyamos juntos tu trab Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

$25 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jejeomary

A proposal has not yet been provided

$10 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0