Đang Thực Hiện

Retranscription d'entretiens - 6 heures

Retranscription d'entretiens - 6 heures, mot pour mot.

Kỹ năng: Research Writing

Xem thêm: logiciels pour, oscommerce d, correction d, sim toolkit language, joomla module, logo art, mp3 retranscription word, retranscription rss word

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Washington DC, France

Mã Dự Án: #14913290

Đã trao cho:

aurelios2014

A proposal has not yet been provided

€100 EUR trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình €425 cho công việc này

Hoffman24

HI, To properly transcribe, one must have intense listening skills. When you combine my listening abilities with my writing skills, you get high-quality transcription results. I stay focused, have attention for detai Thêm

€750 EUR trong 3 ngày
(38 Đánh Giá)
5.8