Đang Thực Hiện

Write a Report

Được trao cho:

₹166 INR / giờ
(16 Đánh Giá)
4.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹166/giờ cho công việc này

kaindo2017

I'm a BSc degree holder in science, Bachelor degree in commerce and a master degree holder in strategic management. I have worked on more than 1000 papers in report writing, Assignment delivery, content writing, Busine Thêm

₹166 INR / giờ
(59 Nhận xét)
5.6