Đang Thực Hiện

Copy information from some websites

I need someone to copy information from some websites.

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu, Visual Basic

Xem thêm: need copy typist, need copy 1500 products, copy information websites

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14825003

Đã trao cho:

₹850 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1075 cho công việc này

urocky0

as above mention project will be completed as soon as possible say may in given period so will be no worry in completion of project... Relevant Skills and Experience data Proposed Milestones ₹1300 INR - 1

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0