Đang Thực Hiện

Copy information from some websites

I need someone to copy information from some websites.

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm: need copy typist, need copy 1500 products, copy information websites

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14903791

Đã trao cho:

maulikaparikh

Hello Sir, I m Maulika from India having superior experience in Data entry. Expert in excel with high speed. I can make it done asap.

₹8000 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0