Đang Thực Hiện

Copy information from some websites -- 2

Được trao cho:

Watkins93x

A proposal has not yet been provided

₹10000 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹8333 cho công việc này

errkgadhsuriya

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
angieayman3

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kaushi90

I hope my experience will meet your requirements Relevant Skills and Experience I have completed many excel project in my office

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0