Đã Đóng

independent property advisor needed

Job Description:

I need an experienced property advisor who can help me sourcing deals, and help me through the acquisition process. Preferably around the Birmingham area.

Kĩ năng: Nghiên cứu, Quản lí dự án, Quản lý bất động sản, Bất động sản, Building Consulting, Local Job, Property Insurance, Luật nhà đất

Địa điểm: Birmingham, United Kingdom

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Birmingham, United Kingdom

ID dự án: #35382043