Đã Đóng

Market Research and Outreach

Research and identify Coaches, platforms, and podcasters/influencers with similar audience. Perform outreach for cross promotion.

Kĩ năng: Nghiên cứu, Tiếp thị qua Internet, Tìm kiếm qua mạng, Bán hàng, Lead Generation

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Prescott, United States

ID dự án: #33863282