Pre-employment vetting [Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do-South Korea]

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Project Title: Pre-employment vetting [Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do-South Korea]

I am looking for a freelancer who can provide pre-employment vetting services in Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, South Korea. The ideal candidate should have the following skills and experience:

Services Required:

- Education and employment verification

Language Requirement:

- Bilingual (Korean and English)

Number of Candidates to Vet:

- 1-5

Skills and Experience:

- Strong background in conducting education and employment verification checks

- Fluent in both Korean and English to effectively communicate with candidates and verify their information

- Attention to detail and thoroughness in conducting vetting services

- Knowledge of local laws and regulations related to pre-employment vetting in South Korea

If you meet these requirements and have experience in providing pre-employment vetting services, please submit your proposal.

Nghiên cứu Local Job Truyền thông Trợ lí trực tuyến Nhiếp ảnh Academic Research Nhập liệu Educational Research English (UK) Translator English (US) Translator Ngữ pháp tiếng Anh Chính tả tiếng Anh English Teaching Excel General Full Load Lao động phổ thông Office nói chung General Part Load Nhân sự Investigation Biên dịch viên tiếng Hàn Korean Tutoring Microsoft Word Research and Development Word

ID dự án: #37221615

Về dự án

1 đề xuất 1 tháng trước đang mở

Địa điểm: Pyeongtaek-si, South Korea

1 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

ominzzzzzii

I think I can perfectly do this. I am native Korean and I am fluent in both English and Korean. I have several experience as a translator.

$45 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0