Đã hoàn thành

Private project for Shubhra

Được trao cho:

shubhrak

Hi Ivan! Bidding as discussed! Thanks! Best Regards, Shubhra Kumar

$200 USD trong 7 ngày
(27 Đánh Giá)
5.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

coolbuddy19

hey i am interested in this ca you pls reply Thanks

$50 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
2.1