Đang Thực Hiện

Private project for Shubhra

Hi,

Here is the project posting. As we have discussed it, we can start working on Monday, as I want be able to create milestone payment before Monday!

Thanks

Ivan

Kỹ năng: Nghiên cứu

Xem thêm: ivan i, private payment, ivan1974, start working project, private posting, project posting, create milestone payment, want create article directory, want create autosurf site, want create magazine cover

Về Bên Thuê:
( 145 nhận xét ) Adelaide, Australia

Mã Dự Án: #1643648

Đã trao cho:

shubhrak

Hi Ivan! Bidding as discussed! Thanks! Best Regards, Shubhra Kumar

$200 USD trong 7 ngày
(27 Đánh Giá)
5.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

coolbuddy19

hey i am interested in this ca you pls reply Thanks

$50 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
2.1