Đã Đóng

Làm việc nhập liệu

2 freelancer chào giá trung bình$30 cho công việc này

razasadiq11

tôi đã sẵn sàng để làm việc với dự án của bạn ngay bây giờ. tôi cung cấp các dịch vụ khác nhau như nhập dữ liệu, sắp xếp dữ liệu, sao chép và viết lại tập tin. tôi có thời gian linh hoạt để làm việc hãy liên hệ với tôi Thêm

$35 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Haipham11

Tôi hiện là nhân viên văn phòng, tôi có đầy đủ thời gian và công cụ để giúp b hoàn thành dự án này trong thời gian ngắn nhất.

$25 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0