Đã Đóng

Làm việc nhập liệu -- 2

3 freelancer chào giá trung bình$20 cho công việc này

nguyenvanhiep

Sao chép thông tin từ một vài trang web Copy and pate. Làm qua mạng. Công việc copy và pase à chr hai thao tác. Tôi sẽ làm được. Hoàn thành công việc này

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
projectgiangnh

I'm IT Manager and I have more skills on Website. My background is useful to achieve this project successfully.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Haipham11

Tôi hiện đang là nhân viên văn phòng, tôi có đầy đủ thời gian và công cụ để giúp b hoàn thành công việc.

$20 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0