Do some data entry

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Sao chép thông tin từ một vài trang web Copy and paste

Tìm kiếm qua mạng Nghiên cứu

ID dự án: #14593813

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình$22 cho công việc này

HakimElsayed

A proposal has not yet been provided

$23 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ammadkhannn

I have experience of more than two years in this field. I am willing to do your work. Project days can be discussed for your convenience.

$23 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ltmhanh

Have confidence to work on time Relevant Skills and Experience I am a hr staff so I deal with data mostly every day. Proposed Milestones $12.5 USD - enter data with high accuracy $12.5 USD - finish task on time

$25 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vishant01

accept my bid so that i can prove my self

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
OP010

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Mjatran

I am free and i can copy and paste . Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
linh0109

Để ước lượng chính xác thời gian để hoàn thành công việc và tiền bid, em cần biết rõ hơn về: 1/ Trang web cần làm nghiên cứu: Số lượng và lĩnh vực 2/ Yêu cầu chi tiết hơn về các thông tin muốn lấy Relevant Skills and Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0