Đã Đóng

Do some data entry

Sao chép thông tin từ một vài trang web Copy and paste

Kĩ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #14593813

7 freelancer chào giá trung bình$22 cho công việc này

HakimElsayed

A proposal has not yet been provided

$23 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ammadkhannn

I have experience of more than two years in this field. I am willing to do your work. Project days can be discussed for your convenience.

$23 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ltmhanh

Have confidence to work on time Relevant Skills and Experience I am a hr staff so I deal with data mostly every day. Proposed Milestones $12.5 USD - enter data with high accuracy $12.5 USD - finish task on time

$25 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vishant01

accept my bid so that i can prove my self

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
OP010

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Mjatran

I am free and i can copy and paste . Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
linh0109

Để ước lượng chính xác thời gian để hoàn thành công việc và tiền bid, em cần biết rõ hơn về: 1/ Trang web cần làm nghiên cứu: Số lượng và lĩnh vực 2/ Yêu cầu chi tiết hơn về các thông tin muốn lấy Relevant Skills and Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0