Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need someone to copy information from some websites. I can type the word and copy the words and sentences .......

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm: entry data pdf word, entry data microsoft word, data entry format word

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14785415

Đã trao cho:

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0