Đang Thực Hiện

Do some data entry

Menyalin informasi dari beberapa website Saya bisa mencarikan berbagai informasi tentang apa saja, dengan mengcopy paste artikel sesuai dengan topik yang anda inginkan

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14796800

Đã trao cho:

Nurul987

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $18 cho công việc này

salman7458

A proposal has not yet been provided

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0