Đã Đóng

Do some data entry

I need someone to copy information from some websites. I like the task

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14815845

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹29629 cho công việc này

₹27777 INR trong 9 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
MonilDhokai

I will do the best of it. Relevant Skills and Experience Good at searching things from internet. Proposed Milestones ₹33333 INR - will submit whole work together.

₹33333 INR trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0