Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need someone to copy information from some websites. I will copy information from some websites

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm: want someone data entry, copy information websites, large data entry need

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14817494

Đã trao cho:

shafiqrehmanse

A proposal has not yet been provided

₹27777 INR trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
2.7

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹34722 cho công việc này

mrmasudmilon

Hi, Have a nice day. I just have noticed your job on this website and I am confident enough to work on this project. To more discussion, you can feel free to contact me. Thanks Stay tuned, I'm still working on this p Thêm

₹41666 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0