Đang Thực Hiện

Do some data entry

Menyalin informasi dari beberapa website Input data

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm: companys data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14835045

Đã trao cho:

maiamin214

Hello sir, I can do this project. Thank u , Mai amin Relevant Skills and Experience I can do data entery easily

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $24 cho công việc này

pm9887

Hi, I have vast experience in Lead Generation, Data Entry and Data processing. I can give you the best quality in quick turnaround time with the good competitive price. Thanks Relevant Skills and Experience You can Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.3
ghanidimas

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Patrickweru

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
narvase

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0