Đã Đóng

Do some data entry

14 freelancer đang chào giá trung bình ₹1846 cho công việc này

Nicko12345

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rajeeha

need to do work hard

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
engrshamsbaloch

... Relevant Skills and Experience ... Proposed Milestones ₹850 INR - ...

₹850 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹800 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Mahahagar

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1150 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vinodpanaper

A proposal has not yet been provided

₹750 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
soni29kalpesh4

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1050 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Pshady

I am an internet savvy efficient with copy and pasting Relevant Skills and Experience I have been working on personal projects so far. Proposed Milestones ₹1300 INR - I am new on [url removed, login to view]

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Christian122390

A proposal has not yet been provided

₹1350 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gquicho

A proposal has not yet been provided

₹1200 INR trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
optimus789

A proposal has not yet been provided

₹11000 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0