Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need someone to copy information from some websites. What ever u want

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm: want someone data entry, data entry workers need, data entry operator need, copy information websites

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14845330

Đã trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $23 cho công việc này

saisagar071998

I spend most of the time in browsing variois websites

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0